Høringssvar

Høringssvar vedr. nye regler om fradrag for frivilligt ulønnet arbejde for dagpengemodtagere

[X]