Høringssvar

Høringssvar vedr lov om erhvervsuddannelser og lov om AUB-øget søgning

[X]