Forhandling

Den offentlige sektor

Figurerne viser fordelingen af de statsansatte på centralorganisation. Her ses, at AC’erne udgør ca. 40 pct. af ansatte årsværk, og knap halvdelen af lønsummen i staten.

Årsværk

Lønsum

 

Siden er under opdatering...

 

Error loading MacroEngine script (file: Aside.cshtml)
[X]