Forhandling

Tal og takster

På denne del af Akademikernes hjemmeside kan til brug for lønteknikere og andre interesserede findes oplysninger om løn- og beskæftigelsesudviklingen.

Tal og grafer opdateres løbende, og der kan linkes til diverse relevante baggrundsnotater.

 

I figuren ses udviklingen i forbrugerpriserne samt lønningerne, som de opgøres i Danmarks Statistiks konjunkturstatistik for de tre offentlige sektorer og den private sektor.

 

Løn og prisudvikling 2016
[X]