Forhandling

Udflytning af statslige arbejdspladser - om flyttegodtgørelse

Fælles udmelding fra CFU og Moderniseringsstyrelsen

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Moderniseringsstyrelsen afholder løbende møder om personalemæssige forhold i forbindelse med flytning af statslige arbejdspladser.

På møde den 5. november 2015 har parterne blandt andet drøftet den tidsmæssige udstrækning af muligheden for at få flyttegodtgørelse.

Der skal være årsagssammenhæng mellem forflyttelsen og medarbejderens flytning af bopæl. Der behøver dog ikke nødvendigvis at være et tidsmæssigt sammenfald mellem forflyttelsen og flytningen. Det vil bero på en konkret vurdering. Vurderingen foretages af arbejdsgiveren. Fx vil en medarbejder godt kunne pendle i en periode mellem hjem og det nye arbejdssted for så derefter at beslutte at flytte, hvis det familiemæssigt ikke hænger sammen, og medarbejderen vil stadig være berettiget til flyttegodtgørelse.

Næste møde afholdes den 1. december 2015.

[X]