Forhandling

Udflytning af statslige arbejdspladser - Aftale om fastholdelsesbonus

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Moderniseringsstyrelsen afholder løbende møder, hvor forskellige personalemæssige forhold i forbindelse med flytning af statslige arbejdspladser drøftes.

Senest er der indgået Aftale om fastholdelsesbonus.

Se aftalen her.

[X]