Forhandling

AC forhandlinger i staten

På statens område er der pr. 1. januar 2011 ansat ca. 49.900 akademikere. Ca. 10.500 af akademikerne er tjenestemænd, mens resten er overenskomstansatte.

En af AC's hovedopgaver er at arbejde for at sikre akademikernes løn- og ansættelsesvilkår. Som forhandlingsorganisation udøver AC forhandlingsretten på overenskomstområdet for de statsansatte medlemmer af medlemsorganisationerne i det omfang, organisationerne har overladt denne til AC.

Efter tjenestemandsloven er AC centralorganisation og har således direkte forhandlings- og aftaleret for tjenestemandsansatte akademikere. Interesserne varetages ved aftale- og overenskomstforhandlinger som fællesforhandlinger for tjenestemændene og de overenskomstansatte.  AC kan overlade forhandlingsretten til den enkelte medlemsorganisation i spørgsmål, der alene angår dennes medlemmer.

For så vidt angår generelle aftaler og forhold, varetager AC interesserne via det statslige forhandlingsfællesskab Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).  For akademikere, der er ansat efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC/AC's medlemsorganisationer fører AC selv  overenskomstforhandlinger med Finansministeriet.

Hvis du har spørgsmål vedr. løn- og ansættelsesvilkår for akademikere i staten, skal du rette henvendelse til den AC-organisation, som du er medlem af.

[X]