Forhandling

Ny kendelse kan lægge afgørende sten i vejen for en fortsat udvikling af den lokale løndannelse

Sagen drejer sig om Uddannelsesministeriets centrale normering af løndannelsen for institutledere ved universiteterne.

I sagen havde Uddannelsesministeriet fastsat lave lofter for institutledernes samlede aflønning. Voldgiftsretten fandt alligevel ikke, at ministeriet var gået videre end hvad der var tilladt indenfor parternes overenskomst.  Voldgiftretten kom også frem til, at kritik fra Rigsrevisionen kan danne baggrund for, at staten tilsidesætter indgåede aftaler.

Formand for AC, Erik Jylling udtaler: " Konsekvenserne af kendelsen kan være meget alvorlige. Jeg vil sammen med  ACs forhandlingsudvalg snarest drøfte kendelsens betydning for  ACs  fortsatte medvirken til en videreudvikling af den lokale løndannelse i staten.

Læs kendelsen her

[X]