Forhandling

Fornyelse af statslige overenskomster og aftaler

Finansministeriets Personalestyrelse og AC har lidt over midnat den 16. februar 2011 opnået enighed om en 2-årig fornyelse af overenskomster og aftaler for akademikergrupperne i staten.

Med forliget overføres en række af de generelle elementer fra CFU-forliget til AC's overenskomstområde, herunder de aftalte generelle lønstigninger og reguleringsordningen.
 
I forliget indgår endvidere det aftaleresultat, der den 10. februar 2011 blev opnået enighed om mellem Finansministeriet og GL vedr. fornyelse af overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskolen. 
 
Da der som en følge af CFU-forligets anatomi ikke har været puljemidler til rådighed i AC-forhandlingerne som grundlag for indgåelse af aftaler om omkostningskrævende særlige formål, er resultatet præget af en række mindre justeringer og forbedringer på udvalgte områder.
 
Som led i forhandlingerne har parterne bl.a. drøftet arbejdstid. Der har således både været talt om indførsel af årsnorm på professionshøjskoleområdet, om opstramning af arbejdstidsbestemmelser på universitetsområdet og om adgang til individuelt at indgå plustidsaftaler. Ligeledes har der været talt om ferie til nyuddannede og regler for oprettelse af stillinger på lønramme 35 og 36-niveau. Det har dog ikke været muligt at finde balancer mellem parternes krav som kunne udgøre grundlaget for en aftale på disse områder. Parterne har derfor gensidigt frafaldet disse mere markante krav i forhandlingerne. 
 
Det betyder, at AC-forliget samlet set bedst betegnes som en ren vedligeholdelsesoverenskomst. 
[X]