Forhandling

Forlig mellem Finansministeren og CFU

Ud på aftenen den 12. februar blev der efter flere døgns forhandlinger indgået forlig mellem finansminister Claus Hjort Frederiksen og det statslige forhandlingsfælleskab, CFU.

I CFU arbejder AC sammen med OAO og SKAF (CO10 og LC), der repræsenterer de statsansatte inden for LO- og FTF-grupperne.

CFU-forliget medfører at "gælden" fra OK08-perioden bliver betalt, og at der i andet overenskomstår gives generelle lønstigninger, der sikrer reallønnen.

En aftalt generel lønstigning på 1,48 pct. pr. 1. april 2011 modsvarer således den negative udmøntning fra reguleringsordnigen, hvorfor de ansatte hverken vil opleve lønstigninger eller løntilbagegang pr. 1. april 2011.
 
Pr 1. april 2012 ydes der en aftalt generel lønstigning på 1,67 pct, som sammen med en skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,03 pct vil betyde, at der er balance i forhold til finansministeriets skøn for prisudviklingen, og at købekraften derfor er sikret i andet overenskomstår.
 
Som led i forliget er der endvidere indgået aftaler vedrørende de spørgsmål om tjenestemændenes tilbagetrækningsalder, som parterne måtte opgive at finde løsninger på ved OK08, mens som har været en "pligtopgave" i forlængelse af velfærdsreformen fra 2006. Der er således indgået aftaler vedr. ændring af førtidpensionsfradraget og vedrørende forhøjelse af lavere pligtige afgangsaldre i forsvaret, politiet og fængselsvæsnet.
 
I forhandlingerne på statens område er der tillige indgået en aftale mellem finansministeriet og GL, om gymnasielærernes arbejdstid. Det er også et emne, der har haft karakter af "hængeparti" fra OK08, og som har været meget højt prioriteret af finansministeren ved OK11. Aftalen på GL's område indgår formelt set ikke som en del af CFU-forliget. GL-området er nemlig en del af forhandlingerne på AC's overenskomstområde, som forhandles selvstændigt, og hvor de afsluttende forhandlinger igangsættes tirsdag den 15. februar med henblik på indgåelse af et samlet AC-forlig.  
 
I CFU-forhandlingerne er der ved OK11 ikke afsat puljemidler til særlige formål, og parterne blev i de afsluttende forhandlinger enige om at lade finansministeriets krav på arbejdstidsområdet gå ud mod CFU's krav om tryghed, ferie og barsel.
 
I AC tages der først formel stilling til forhandlingsresultatet, når også forhandlingerne på det kommunale og det regionale område er afsluttet. Givet at det samlede forhandlingsresultat findes tilfredsstillende, sendes det til stillingtagen i AC-organisationerne med en anbefaling om godkendelse.
[X]