Forhandling

Finansministeren skal stå til ansvar for den statslige arbejdsgiveradfærd

Akademikernes formand Lars Qvistgaard har sammen med de øvrige formænd i CFU indtil videre forgæves forsøgt at få et krisemøde med finansministeren for at drøfte den seneste udvikling i den statslige arbejdsgiveradfærd.

Lars Qvistgaard udtaler om baggrunden for mødet:

"Vi har i Danmark en model for samarbejde, hvor vi gennem aftaler sikrer gode og effektive arbejdspladser. En model baseret på samarbejde og tillid, men vi har i de senere år gang på gang set, at de offentlige arbejdsgivere laver alle mulige krumspring for at komme uden om at involvere de lokale tillidsrepræsentanter samt de faglige organisationer", udtaler Lars Qvistgaard.

Det handler bl.a. om, at arbejdergiverne ikke vil udlevere lønoplysninger til tillidsrepræsentanter i forbindelse med lønforhandlinger eller orientere tillidsrepræsentanten om en forestående afskedigelse. Andre steder modvirker man, at de ansatte kan få valgt en TR. Samtidig ser vi et voldsomt stigende pres på de ansatte i den offentlige sektor, bl.a. som følge af rammebesparelser, udflytning af statslige arbejdspladser m.m.

De statsansatte arbejder benhårdt og loyalt med at behandle, undervise, forske, sagsbehandle og forvalte i borgernes interesser. Det møder de statslige arbejdsgivere med markant lønnedgang og negativ omtale af arbejdsindsats gennem low performance osv. Det er ikke en rimelig eller motiverende måde at møde engagerede og velkvalificerede medarbejdere på. Man stresser fra arbejdsgiversiden medarbejderne helt unødigt med udmeldinger fra Moderniseringsstyrelsen om, at der er såkaldte low performere i staten, og man bør fyre de 10 pct., som performer mindst.

På Social- og Indenrigsministeriets område har man opsagt de såkaldte betalte fridage (bl.a. grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag) og pålagt de ansatte, at de skal bruge feriedage på disse dage i stedet for. Reelt reducerer man derfor de ansattes årsløn.

Ud over at det er et helt forkert signal at sende overfor de ansatte, så er det klart i strid med akademikeroverenskomstens forudsætninger. Disse dage har altid været betalte fridage i staten, og derfor er de blevet en integreret del af overenskomsten, som ikke uden videre kan opsiges lokalt.

”Jeg forventer, at finansministeren vil hjælpe med at vende den kedelige udvikling, som vi oplever i den statslige arbejdsgiveradfærd. Alle parter har jo det samme mål: En moderne offentlig sektor der med de bedste medarbejdere løser opgaver til gavn for borgere, virksomheder og samfundet", udtaler Lars Qvistgaard.

For yderligere information kontakt: 
Lars Qvistgaard, formand for akademikerne, 2147 2686, lqv@ac.dk

[X]