Forhandling

Fælles udmelding CFU - Moderniseringsstyrelsen

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Moderniseringsstyrelsen afholder løbende møder, hvor forskellige personalemæssige forhold i forbindelse med flytning af statslige arbejdspladser drøftes.

Parterne er blevet enige om fælles udmelding på følgende områder:

  • Hvornår anses en institution for flyttet?
  • Tjenesterejser
  • Flyttegodtgørelse

Læs mere her

Se mere på: www.cfu-net.dk/  

[X]