Forhandling

Afrapportering for serviceeftersynet

Ved OK 11 blev der mellem CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, som AC er en del af, og Moderniseringsstyrelsen aftalt et ”Serviceeftersyn af de overenskomst- og aftalemæssige rammer i staten”.

Arbejdet er nu afsluttet med vedlagte rapport, som består af en fælles indledning og to bilag.

Som bilag 1 Finansministeriets overvejelser i forbindelse med serviceeftersynet af de overenskomst og aftalemæssige rammer i staten, og som bilag 2 CFU's overvejelser i forbindelse med serviceeftersynet af de overenskomst og aftalemæssige rammer i staten.

Denne afrapporteringsform er valgt, fordi det ud fra udvalgets vurdering, giver det mest nuancerede billede med det størst fremadrettede perspektiv for et videre arbejde.

Afrapporteringen er ikke en afslutningen på arbejdet med en modernisering af overenskomst- og aftalesystemet, men skal ses som et godt afsæt for videre drøftelser af udviklingen af partssystemet.

Serviceeftersynet af de overenskomst- og aftalemæssige rammer i staten - fælles indledning

Bilag 1 - Finansministeriets overvejelser ifm. serviceeftersynet

Bilag 2 - CFUs overvejelser ifm. serviceeftersynet

 

[X]