Forhandling

Tværgående forlig på regionernes område

Den 27. februar 2011 indgik AC, FOA, KTO og Sundhedskartellet forlig med RLTN (Danske Regioner) om fornyelse af generelle, tværgående aftaler.

Fornyelsen indebærer bl.a. følgende:

  • Generelle lønstigninger pr. 1. januar 2012 og 1. oktober 2012.
  • Videreførelse af reguleringsordningen.
  • Ændring af rammeaftale om seniorpolitik.
  • Gennemførelse af et forskningsprojekt om deltidsarbejde på regionale arbejdspladser.
  • Revision af MED-rammeaftalen.
  • Indgåelse af forhåndsaftaler om honorering af arbejdsmiljørepræsentanter.
  • Kortlægning af forsikringsdækning ved tjenesterejser.

 Forliget kan ses her.

 

[X]