Forhandling

TR-håndbog

AC har netop udgivet en revideret håndbog for tillidsrepræsentanter. AC's håndbog for tillidsrepræsentanter indgår blandt andet i den basisuddannelse for tillidsrepræsentanter, som AC koordinerer for en række af sine medlemsorganisationer.

AC har netop udgivet en revideret håndbog for tillidsrepræsentanter. AC's håndbog for tillidsrepræsentanter indgår blandt andet i den basisuddannelse for tillidsrepræsentanter, som AC koordinerer for en række af sine medlemsorganisationer.

TR-håndbogen kan læses samlet fra ende til anden, men du kan også nøjes med at læse et eller flere kapitler om netop de emner, du har brug for at vide mere om. Der er derfor visse oplysninger, som er gentaget flere steder i håndbogen, hvor det har været nødvendigt, for at kapitlerne kan læses hver for sig.

Den seneste udgave af håndbogen er udarbejdet i april 2011 og tager højde for resultaterne af overenskomst- og aftalefornyelse fra april 2011. Håndbogen forventes revideret igen sommeren 2013 efter afslutningen af overenskomstforhandlingerne i foråret 2013.

TR-håndbogen kan hentes her som pdf-fil. 

Du kan også købe TR-håndbogen ved henvendelse til Kirsten Flinck, tlf. 2535 4142, e-mail kef@ac.dk.

[X]