Forhandling

Politisk forhandling mellem RLTN og AC d. 11/2-11

De tværgående forhandlinger på det regionale område fredag den 11. februar 2011 havde først og fremmest fokus på spørgsmålet om seniorbonus/seniordage, særligt om der skulle være tale om en varig ordning eller ej.

Resultatet blev en aftale mellem RLTN, AC, KTO og Sundhedskartellet om en varig ordning med en tilkendegivelse fra RLTN om, at man ved en stigende folkepensionsalder vil tage skridt til at genforhandle aftalen og med en bemærkning her overfor fra organisationerne om, at man "uden præjudice for udfaldet af en evt. genforhandling (har) noteret sig denne tilkendegivelse". Resultatet indebærer, at AC området - i stedet for seniorbonus/seniordage - får 0,12% til forhandling på de enkelte borde, udover de 0,3% der i øvrigt vil blive afsat hertil.

Resultatet vedrører herudover bl.a.MED-aftalen, TR, AMR og AKUT (idet kravene vedr. TR-opsigelsesvarsel ved afskedigelse på grund af arbejdsmangel dog forhandles senere), kravene vedr. trivsel, sundhed og arbejdsmiljø (der stort set alle er afvist) og forsikringsdækning ved tjenesterejser.

Den næste politiske forhandling finder sted fredagden 25. februar 2011.

[X]