Forhandling

AC forhandlinger i regionerne

En af AC's hovedopgaver som forhandlingsorganisation er at arbejde for at sikre akademikernes løn- og ansættelsesvilkår. Som forhandlingsorganisation udøver AC forhandlingsretten for de regionalt ansatte medlemmer af medlemsorganisationerne i det omfang, organisationerne har overladt denne til AC. Dette sker bl.a. ved aftale- og overenskomstforhandlinger.

AC fører overenskomstforhandlinger for akademikere, der er ansat efter overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og AC/AC's medlemsorganisationer.  

På det regionale område er der pr. 1. januar 2011 ansat ca. 18.700 akademikere. Ca. 2.100 af akademikerne er tjenestemænd, mens resten er overenskomstansatte.

[X]