Forhandling

Nyt forskningsprojekt om deltidsarbejde i regionerne

Ny undersøgelse bekræfter forestillinger om deltidsbeskæftigelse. Kun få nyheder.

Et forskerteam ved Aarhus Universitet har netop afsluttet et stort forskningsprojekt om deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser.

Hovedkonklusioner

Undersøgelsen resultater giver et nuanceret billede af baggrunden for deltidsansættelser, som også varierer mellem de forskellige faggrupper.

Der er mange medarbejdergrupper i regionerne, som har en høj deltidsfrekvens, men det er i meget lille omfang lægerne og et lille omfang andre akademikere. Med andre ord er det som forventet ikke AC-grupperne, der er bærere af deltidskulturen.

De deltidsansatte arbejder i gennemsnit 2,7 timer om ugen ud over det, de er ansat til. Disse "flertimer" er dog ikke ligeligt fordelt, idet det i særlig grad er læger, (social)pædagoger og omsorgs- og pædagogmedhjælpere, der arbejder mere end det antal timer, de er ansat til.

Forestillingen om, at lederne understøtter deltidskulturen, er blevet bekræftet. En stor andel af lederne (45,5 %) ser det som en fordel af have medarbejdere på deltid, og kun 30,7 % af lederne ønsker at øge andelen af fuldtidsansatte.

Forestillingen om, at medarbejderne ikke ønsker at gå op i tid, er også blevet bekræftet. 70,9 % af de deltidsansatte har tilkendegivet, at de ikke ønsker at komme op i tid. De er blevet spurgt til, hvad der skal til, for at de ønsker at gå op i tid. 31,9 % af de deltidsansatte medarbejdere har svaret, at mere i løn ville øge interessen. Ml. 15 og 25 % har de deltidsansatte har tilkendegivet, at øget mulighed for at placere de ekstra timer, mere udfordrende jobindhold, mere ansvar samt mere behov for den enkeltes kompetencer ville øge interessen.

Andre konklusioner

I kort form kan det generelle billede opsummeres til:

• Hovedparten af de deltidsansatte er det efter eget valg.
• Baggrunden er først og fremmest af hensyn til familien - egne børn.
• Det er primært kvinder, der er på deltid.
• Unge og ældre er mere på deltid end mellemgruppen.
• Arbejdsbelastning har betydning - natarbejde, fysisk belastning, travlhed og patientkontakt.
• Der er sammenhæng mellem arbejdsmotivation og sandsynligheden for deltid.
• Der er en udpræget deltidskultur inden for en række fag - fx sygeplejersker og jordemødre, hvor både medarbejdere og ledere opfatter det som en naturlig ting at være på deltid/have deltidsansatte.
• Det er relativt almindeligt at slå deltidsstillinger op.
• Størstedelen af de deltidsansatte ønsker ikke at komme op i tid.
• En stor del af lederne tilkendegiver, at deltidsansættelser er med til at gøre det lettere at få vagtplanlægningen til at gå op.
• Der er geografiske forskelle mellem regionerne i antallet af deltidsansatte, også i forhold til sammenlignelige sygehuse.

Baggrund

Forskningsprojekt er initieret og finansieret i fællesskab af AC, KTO, FOA, Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn som opfølgning af OK11.

Materiale

Undersøgelsen består af 3 delundersøgelser: En registerundersøgelse baseret på data fra Det Fælleskommunale Løndatakontor, en spørgeskemaundersøgelse af ca. 6.000 medarbejdere og ledere i regionerne, samt en kvalitativ undersøgelse blandt 20 regionale ansatte og ledere.

Sammenfatning

Registerundersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen

Den kvalitative undersøgelse

[X]