Forhandling

Ny udgave af den fællesakademiske overenskomst på RLTN-området

Overenskomsten på RLTN-området er netop justeret. Det drejer sig om en mindre ændring af bilag 8 vedr. pensionskasser – og vedrører kun Bibliotekarforbundet.

Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Arkitektforbundet, BF, Djøf, DKF, PD, DM, DMIF, DP, KS, DDD og JA i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013. De øvrige organisationer med medlemmer ansat i regioner har egne overenskomster - det gælder f.eks. lægerne og tandlægerne.

Den nye version af fællesoverenskomsten kan hentes her.

[X]