Forhandling

Ny hovedaftale på det regionale område

Ny hovedaftale på det regionale område er blevet underskrevet

Hovedaftalen omfatter de AC-organisationer, der har en overenskomst med RLTN.

Parterne aftalte ved OK11, at hovedaftalen skulle redigeres. Der er tale om mindre ændringer af formel karakter, bl.a. som følge af IDA's udmeldelse af AC.

Hovedaftalen kan ses her.

[X]