Forhandling

Ny fællesakademisk overenskomst på RLTN-området

Den fællesakademiske overenskomst på regionsområdet er netop blevet underskrevet. Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Arkitektforbundet, BF, Djøf, DKF, PD, DM, DMIF, DP, KS, DDD og JA i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013. De øvrige organisationer med medlemmer ansat i regioner har egne overenskomster - det gælder f.eks. lægerne og tandlægerne.

Den fællesakademiske overenskomst på regionsområdet er netop blevet underskrevet. Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Arkitektforbundet, BF, Djøf, DKF, PD, DM, DMIF, DP, KS, DDD og JA i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013. De øvrige organisationer med medlemmer ansat i regioner har egne overenskomster - det gælder f.eks. lægerne og tandlægerne.

AC-fællesoverenskomsten kan hentes ved at klikke herAftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere kan hentes her  og aftale om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet kan hentes her.

Overenskomster, indgået med andre AC-organisationer, kan findes på de enkelte AC-organisationers hjemmesider.

Vilkårene for de kommunalt ansatte tjenestemænd reguleres i tjenestemandsregulativer og regulativer vedr. tjenstemandspension, samt indgåede aftaler og rammeaftaler, f.eks. vedr. fravær af familiemæssige årsager, ferie, åremålsansættelse m.v.

Du finder tidligere AC-fællesoverenskomster her:

2008

2005

2002 

[X]