Forhandling

Faglig voldgift: Barnets første sygedag

Det er nu slået fast, at frihed med løn på ”barnets første sygedag” kun kan afholdes den dag, som rent faktisk er barnets første sygedag, med mindre barnets sygdom er opstået meget sent den umiddelbart foregående kalenderdag.

Det er konsekvensen af en afgørelse i en faglig voldgift af 9. november 2012.

Sagen vedrørte en medarbejder i en kommune, hvis barn en lørdag eftermiddag blev indlagt på sygehuset. Barnet blev udskrevet tidlig søndag morgen, dog med åben indlæggelse indtil mandag morgen. Medarbejderen skulle ikke på arbejde i weekenden men kontaktede sin arbejdsgiver mandag morgen og meddelte, at hun ønskede at afholde barnets første sygedag mandag. Arbejdsgiveren protesterede under henvisning til, at mandag ikke var barnets første sygedag.

Den faglige organisation gjorde gældende, at omsorgsmæssige hensyn burde føre til, at "første sygedag" skulle forstås som den første dag, hvor fravær er nødvendigt af hensyn til barnet. KL gjorde gældende, at adgangen til frihed med løn er aftalt for at hjælpe medarbejderne med at håndtere et akut og pludseligt opstået pasningsbehov, hvorfor barnet første sygedag må forstås som den første kalenderdag, hvor barnets sygdom opstår.

Første sygedag er første sygedag
Opmanden konkluderede, ikke mindst på baggrund af forklaringer fra KL og kommunen, at de omsorgsmæssige hensyn bag bestemmelsen om adgang til betalt frihed på barnets første sygedag navnlig har skullet varetages ved at give den ansatte mulighed for at håndtere et akut opstået pasningsbehov. Derimod antog opmanden, at meningen ikke har været at give den ansatte adgang til betalt frihed på følgende arbejdsdage. Kommunen blev derfor frikendt.

Hvis sygdommen er opstået meget sent den umiddelbart foregående kalenderdag
Opmanden tilkendegav dog, at hvis barnets sygdom er opstået meget sent den umiddelbart foregående kalenderdag (dvs. i eksemplet sent søndag aften), vil den følgende dag være barnets første sygedag.

AC-bemærkninger
Det bemærkes, at sagen opstod på et tidspunkt, hvor der kun var adgang til frihed med løn på barnets første sygedag. Siden er overenskomsterne ændret, således at der nu er adgang til frihed med løn også på barnets anden sygedag. I det konkrete tilfælde, som sagen vedrører, havde dette ikke haft en konkret betydning, idet anden sygedag faldt på en søndag.

Det bemærkes endvidere, at bestemmelsen om frihed med løn på barnets første og anden sygedag kan være lidt forskelligt udformet i de enkelte overenskomster, og at en konkret fortolkning af ordlyden og af parternes hensigt evt. kan føre til et andet resultat.

Læs kendelsen her

[X]