Forhandling

Fællesakademisk overenskomst på det regionale område OK13

Den fællesakademiske overenskomst på regionsområdet er blevet underskrevet.

Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Arkitektforbundet, BF, DKF, DMIF, DP, DDD, DdP, Djøf, DM, KS, JA og PD i perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015. De øvrige organisationer med medlemmer ansat i regioner har egne overenskomster - det gælder f.eks. lægerne og tandlægerne.

Den fællesakademiske overenskomst kan hentes her.

Overenskomster, indgået med andre Akademiker-organisationer, kan findes på de enkelte medlemsorganisationers hjemmesider.

Vilkårene for de regionalt ansatte tjenestemænd reguleres i tjenestemandsregulativer og regulativer vedr. tjenstemandspension, samt indgåede aftaler og rammeaftaler, f.eks. vedr. fravær af familiemæssige årsager, ferie, åremålsansættelse m.v.

Du finder tidligere Akademiker-fællesoverenskomster her:

2011

2008

2005

2002

[X]