Forhandling

Uambitiøst lovforslag om ansættelsesklausuler, er nu blevet fremsat

-I Norge begrænser man brugen af ansættelsesklausuler. I Danmark gør man det modsatte.

Beskæftigelsesministeren har nu fremsat forslag til lov om ansættelsesklausuler i Folketinget. Forud for fremsættelsen har et udkast været sendt i høring. I den forbindelse afgav Akademikerne sammen med FTF et fælles høringssvar, som kritiserede lovforslaget på en række områder. Desværre har Beskæftigelsesministeren ikke lyttet til kritikken, da det fremsatte lovforslag stort set er identisk med det, som har været sendt i høring.

Lovforslaget indeholder mange gode elementer. Men på et helt centralt punkt er det bare for uambitiøst. Lovforslaget vil gøre det billigere for virksomhederne at bruge konkurrenceklausuler end efter de nugældende regler.

I de senere år har samfundsforskningen ellers påvist, at brugen af konkurrencebegrænsende ansættelsesklausuler går ud over mobiliteten på arbejdsmarkedet, hæmmer vidensdelingen og lægger en dæmper på innovation og iværksætteri.  I sidste ende går det derfor ud over samfundsøkonomien. Dette er bl.a. også blevet påpeget af Produktivitetskommissionen i 2014. Derfor er det meget beklageligt, at regeringen ikke tager skridtet fuldt ud, og sætter en effektiv stopper for brugen af ansættelsesklausuler.

Det er ikke kun i Danmark, at man er optaget af ansættelsesklausulernes kedelige virkninger for samfundsøkonomien. I EU-regi behandles i øjeblikket et direktiv om harmonisering af beskyttelsesreglerne for forretningshemmeligheder. Og i Norge er man gået så langt, at den norske regering den 27. marts i år har fremsat et lovforslag, der har til formål at begrænse brugen af ansættelsesklausuler.

I Norge gør man det ved at skrive ind i arbejdsmiljøloven, at arbejdstageren har ret til fuld løn i kompensation i den periode en konkurrenceklausul gælder. Kompensationspligten begrundes med, at den vil få arbejdsgiveren til at vurdere behovet, og herved bidrage til, at klausulerne kun bruges der, hvor det er nødvendigt.

Det danske lovforslag virker noget tamt i sammenligning med det norske. Her vil arbejdstageren modtage en engangsbetaling på 80 % af en månedsløn, og herefter 16 % af en månedsløn i hver måned ansættelsesklausulen gøres gældende. En så lav kompensation vil ikke få arbejdsgiveren til at holde igen med at bruge ansættelsesklausuler.

Det danske lovforslag er så uambitiøst, at det faktisk gør det billigere for virksomhederne at anvende konkurrenceklausuler, end efter de nugældende regler i funktionærloven.  Det vil være markant billigere i de situationer, hvor klausulen opsiges i forbindelse med fratrædelsen. Men det vil også være billigere at anvende konkurrenceklausuler med en varighed på op til 6 måneder, end efter de nugældende regler.

Vi vil derfor se en stigning i brugen af konkurrenceklausuler i Danmark –stik imod hensigterne i vækstpakkeaftalen fra juni 2014.

Se Akademikernes høringssvar her

Link til det danske lovforslag 

Link til det norske lovforslag 

[X]