Forhandling

Hovedpointer fra NGO-temadag 2012

NGO’erne er vigtige og NGO’ernes arbejde nytter. Det var hovedbudskaberne, da Djøf, Dansk Magisterforening, Dansk Journalistforbund og AC den 3. september 2012 afholdt temadag for ansatte i NGO’er.

Omdrejningspunktet for temadagen var NGO'ernes situation i en krisetid, hvor ressourcer er små, men hvor sagerne ikke er mindre vigtige.

De ca. 140 deltagere blev erindret om, at folkelige organisationer er vigtige i et demokrati - og for demokratiet. Oplægsholderne anskueliggjorde, at krisen gør, at fortællingerne om de vigtige sager skal skrives om, og at effektmåling og dokumentation bliver stadig mere efterspurgt. Det blev understreget, hvor vigtigt det er at udnytte de frivilliges individuelle kompetencer. Og det blev belyst, hvorfor ildsjæle trives i en organisation med høj social kapital.

Blandt oplægsholderne på dagen var udviklingsminister Christian Friis Bach, eksperter i interessevaretagelse, ledere og en tillidsrepræsentant i NGO'er samt en forsker i social kapital. Formand for Djøf Privat Allan Lublau indledte temadagen, som blev afsluttet ved Frederik Dehlholm, formand for DM Privat.

Hovedpointer fra temadagen. Opsamlingen sendes til alle deltagerne

Afviklet program

[X]