Forhandling

Faglig voldgift: Afgørelse om væsentlig ændring af tillidsrepræsentants stilling

Fremover kan der ikke gøres krav på godtgørelse som følge af varslede væsentlige stillingsændringer, når en tillidsrepræsentant frem for at fratræde vælger at acceptere fortsat ansættelse på de varslede vilkår og fortsætter som tillidsrepræsentant.

Det er konsekvensen af en afgørelse i en faglig voldgift af 21. september 2012.

Sagen vedrørte en fællestillidsrepræsentant, hvis offentlige arbejdsplads skulle ‎spare penge. Ledelsen besluttede at varsle fællestillidsrepræsentanten ned i tid og ‎løn. Fællestillidsrepræsentanten mente, at arbejdspladsen skulle betale pågældende en godtgørelse for ‎usaglig afskedigelse.‎

Når en medarbejder imod sit ønske sættes væsentligt ned i tid og løn, vil ‎medarbejderen kunne betragte sig selv som opsagt og dermed få en opsagt medarbejders ‎rettigheder. Når medarbejderen er tillidsrepræsentant, er pågældende endvidere omfattet af en særlig beskyttelse.

Arbejdsgiver frikendt trods ændring i arbejdstid og løn
Opmanden konkluderede dog, at de væsentligt ændrede ansættelsesvilkår ikke på afgørende vis havde grebet ind i pågældendes muligheder for fortsat at være fællestillidsrepræsentant, idet arbejdstidsnedsættelsen ikke påvirkede de timer, som pågældende var frikøbt til for at varetage hvervet som fællestillidsrepræsentant. Arbejdsgiveren blev på dette grundlag frikendt.

Det kan ikke udelukkes, at sagen var faldet anderledes ud, hvis de væsentlige vilkårsændringer havde medført, at pågældende ikke længere kunne være fællestillidsrepræsentant.

Læs kendelsen her

[X]