Forhandling

DR: Konflikt afværget

Forligsinstitutionen har den 4. juli 2012 offentliggjort resultatet af afstemningen vedr. mæglingsforslaget af 9. juni 2012 vedr. Danmarks Radio.

Resultatet blev et klart ja med 76% af de afgivne stemmer. 

Mæglingsforslaget er hermed vedtaget. Den varslede konflikt er således afværget. 

Se afstemningsresultatet på Forligsinstituationens hjemmeside

 

[X]