Forhandling

Betænkning forringer funktionæransattes stilling under konkurs

Akademikerne har sammen med FTF afgivet høringssvar vedr. høring om ansattes retsstilling under insolvensbehandling - betænkning nr. 1555

Konkursrådet foreslår i betænkningen om ansattes retsstilling under insolvensbehandling, at der skal indføres et beløbsloft på 160.000 kr. i forhold til lønkrav, som kan omfattes af reglen om lønprivilegiet i konkurslovens § 95. 

Konkursrådet foreslår desuden, at minimalerstatningen og fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven skal behandles som løn i en opsigelsesperiode, og omfattes af samme beløbsloft på 160.000 kr. Forslaget indebærer, at der bliver modregnet for anden lønindtægt i minimalerstatningen samt i fratrædelsesgodtgørelsen i en konkurssituation. 

Forslagene vil få store konsekvenser for funktionæransatte herunder langt de fleste akademikere, som er ansat på en virksomhed, der går konkurs. 

I dag er det nemlig sådan, at Lønmodtagernes Garantifond (LG) dækker den konkursramte lønmodtagers lønkrav på op til 160.000 kr. For den del af lønkravet der overstiger beløbsgrænsen på 160.000 kr. kan den ansatte anmelde lønkravet i boet efter konkurslovens 95 (lønprivilegium). Men Konkursrådet foreslår at der skal et tilsvarende beløbsloft på 160.000 kr. i forhold til lønprivilegiet i § 95. Dette får som konsekvens, at den del af lønkravet der overstiger 160.000 kr. ryger længere ned i konkursordenen som et simpelt krav på lige fod med øvrige kreditorer. 

Formand for Akademikerne, Finn R Larsen udtaler:

"Konsekvensen bliver, at akademikere vil komme til at arbejde gratis på grund af beløbsloftet. Når akademikere har en høj løn, er det fordi de også skaber en tilsvarende høj værdi for virksomheden. Konkursrådet er derfor helt forkert på den, når de foreslår et loft på lønprivilegiet, som vil fjerne akademikeres sidste reelle mulighed for at få hele den løn de har til gode i en konkurssituation".  

"- hvis man vil fastholde de ansatte på en virksomhed, der har dårlig økonomi, og måske er på vej mod en konkurssituation, så må man sørge for, at de ansatte i det mindste har sikkerhed for lønnen. Der er jo ikke nogen, der vil arbejde gratis. Så man risikerer at de dygtigste vidensmedarbejdere med de højeste lønninger smutter fra virksomheden, hvis den er på vej i vanskeligheder i stedet for at blive og forsøge vende udviklingen. Og så kommer virksomheden altså for alvor i vanskeligheder".  

I betænkningen foreslår Konkursrådet desuden, at krav der vedrører minimalerstatningen i funktionærlovens § 3 samt fratrædelsesgodtgørelse i funktionærlovens § 2a fremover skal behandles som løn, og derfor omfattes af beløbsloftet på 160.000 kr., men dog kun for den del, der ikke bliver modregnet for anden lønindtægt. Dette er en klar forringelse for funktionæransatte i forhold til de nugældende regler. 

"Det får store konsekvenser for funktionæransatte, som jo de fleste akademikere er. Det er grundvilkår i funktionæransættelsen, som hermed sættes ud af kraft, når Konkursrådet foreslår, at der i konkurssituationer skal modregnes i minimalerstatningen samt fratrædelsesgodtgørelsen for lang og tro tjeneste", udtaler Finn R Larsen formand for Akademikerne.

Akademikerne har netop afgivet høringssvar sammen med FTF i forhold Konkursrådets betænkning.

 Høringssvaret kan findes her

 

 

 

 

[X]