Forhandling

AC's høringssvar vedr. udkast til lovforslag om vikarers retsstilling ved udsendelse af vikarbureau m.v.

[X]