Forhandling

Privat

Akademikerne arbejder for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked med gode løn- og ansættelsesvilkår. Som forhandlingsorganisation udøver Akademikerne forhandlingsretten for privat ansatte medlemmer af medlemsorganisationerne i det omfang, disse har overladt dette til Akademikerne. Det er typisk de enkelte Akademikerne-organisationer, der er part i den enkelte overenskomst.

[X]