Forhandling

OK18 - Akademikerne har udvekslet krav med KL og RLTN

Forud for overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2018 har Akademikerne den 12. december 2017 udvekslet krav med KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Centralt i Akademikernes krav står en sikring af betydelige lønstigninger for de kommunalt og regionalt ansatte.

Blandt andre væsentlige krav er fastere rammer for arbejdstiden, nye for-handlingsmodeller og processer for den lokale løndannelse og etablering af en frivalgslønkonto for medarbejderne med adgang til at vælge løn, pension eller betalt frihed.

Forhandlingerne på det kommunale område starter fredag den 22. december 2017. 

Akademikernes krav til KL kan ses her.

KL's krav til Akademikerne kan ses her.

Akademikernes krav til RLTN kan ses her.

RLTN's krav til Akademikerne kan ses her.

[X]