Forhandling

Akademikerne: Sammenbrud i OK18

Efter en uges intense afsluttende forhandlinger på det statslige område er der nu erklæret sammenbrud. 76.000 statsansatte akademikere er rykket et skridt nærmere mod konflikt.

OK18 er ved at kuldsejle. Det er ikke lykkedes parterne at nærme sig hinanden tilstrækkeligt på de krav - løn og spisepause - som for lønmodtagerne er kernen i en kommende overenskomst.

”Det er en helt usædvanlig situation, som innovationsminister Sophie Løhde har fremmanet ved forhandlingerne. Først i tolvte time lykkedes det at få arbejdsgiverne til forhandlingsbordet om vores centrale krav. Arbejdsgivernes udspil er ikke i nærheden af at give de statsansatte en lønudvikling, som andre grupper i samfundet får. Det kan hverken vi eller vores medlemmer leve med. Med de nuværende positioner er der desværre ikke grundlag for at videreføre forhandlingerne. Derfor er der nu sammenbrud”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

”Vi ønsker ikke en konflikt. Vi ønsker at samarbejde om at understøtte en attraktiv statslig sektor, og vi er konstruktivt gået ind i at finde løsninger på ministerens krav, f.eks. om decentral og individuel løn. Overenskomstforhandlinger kræver, at begge parter giver og tager. Men nu, hvor der er der økonomisk fremgang i Danmark, skal det naturligvis afspejle sig i de offentlige overenskomster. Vores medlemmer fortjener et fair løft i lønnen, og at der bliver skabt tryghed om overenskomstvilkår som den betalte spisepause”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

[X]