Forhandling

Akademikerne har afholdt det første politiske møde med Finansministeriet

Der blev den 20. december 2017 afholdt det første politiske forhandlingsmøde mellem minister for offentlig innovation Sophie Løhde og Akademikernes forhandlingsudvalg for den offentlige sektor (FHO) med henblik på en kort præsentation af kravene til overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2018.

Akademikernes formand Lars Qvistgaard lagde ud med at fremhæve sammenholdet mellem de statsansatte lønmodtagere i CFU. Det er et historisk enigt CFU, der kommer til forhandlingsbordet med krav om betydelige lønstigninger, der tilsvarer lønstigningerne på det private område, og en arbejdstidsaftale, man kan stole på.

I den forbindelse gjorde Lars Qvistgaard også klart, at det er en helt afgørende forudsætning for, at Akademikerne vil indgå aftale om at forny overenskomsterne, at Finansministeriet træder tilbage fra sin udmelding om, at den betalte frokostpause er udtryk for lokale kutymer, og retten til den betalte frokost ekspliciteres i overenskomsten.

Blandt de krav, som Akademikerne særligt lagde vægt på ved kravspræsentationen, er, fastere rammer for arbejdstiden, nye forhandlingsmodeller og processer for den lokale løndannelse, etablering af en frivalgslønkonto for medarbejderne med adgang til at vælge løn, pension eller betalt frihed og bedre vilkår for de medarbejdere, der rammes af udflytningerne af statslige arbejdspladser.

Ministeren for offentlig innovation lagde på sin side særlig vægt på, at Finans-ministeriet ønsker et lønsystem, hvor 25 pct. af lønnen i 2025 fastsættes lokalt, og 50 pct. af medlemmerne forhandler løn individuelt.

Efter planen skulle parterne efter nytår optage egentlige forhandlinger om kravene ved en række tekniske drøftelser. Aktuelt afventer det videre forhandlingsforløb dog, at der kommer fair og reelle forhandlinger på lærerområdet. I henhold til den fælles plan stiler parterne efter at afslutte forhandlingerne medio februar.

[X]