Forhandling

Ny version af den fællesakademiske overenskomst på KL-området

KL har netop fremsendt en ny udgave af overenskomsten. Der er tale om en ændring af Bilag 4 fsva. Bibliotekarforbundet.

Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Arkitektforbundet, BF, Djøf, DKF, PD, DM, DMIF, DP, KS, DDD og JA i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013. De øvrige organisationer med medlemmer ansat i kommuner har egne overenskomster - det gælder f.eks. lægerne og tandlægerne.

Den nye version af fællesoverenskomsten kan hentes her.

[X]