Forhandling

Ny udgave af overenskomst for akademikere ansat i kommuner

Siden overenskomsten blev underskrevet, er der konstateret en række redaktionelle/sproglige fejl.

Ændringerne har en sådan karakter, at overenskomsten ikke skal underskrives på ny.

Den nye version kan ses her.

[X]