Forhandling

Ny hovedaftale på KL-området

Ny hovedaftale på KL-området er netop blevet underskrevet. Hovedaftalen dækker hovedparten af de AC-organisationer, der har en overenskomst med KL.

Parterne aftalte ved OK11, at hovedaftalen skulle redigeres. Der er tale om mindre ændringer af formel karakter, bl.a. som følge af IDA's udmeldelse af AC.

Hovedaftalen kan hentes ved at klikke her.

[X]