Forhandling

Ny fællesakademisk overenskomst på KL-området

Den fællesakademiske overenskomst på KL-området er netop blevet underskrevet. Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Arkitektforbundet, BF, Djøf, DKF, PD, DM, DMIF, DP, KS, DDD og JA i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013. De øvrige organisationer med medlemmer ansat i kommuner har egne overenskomster - det gælder f.eks. lægerne og tandlægerne.

AC-fællesoverenskomsten kan hentes ved at klikke herHer kan du hente Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere og Aftale om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet kan hentes her.

Overenskomster, indgået med andre AC-organisationer, kan findes på de enkelte AC-organisationers hjemmesider.

Vilkårene for de kommunalt ansatte tjenestemænd reguleres i tjenestemandsregulativer og regulativer vedr. tjenestemandspension, samt indgåede aftaler og rammeaftaler, f.eks. vedr. fravær af familiemæssige årsager, ferie, åremålsansættelse m.v.

 

Du finder tidligere AC-fællesoverenskomster her:

2008

2005

2002 

[X]