Forhandling

Enighed mellem KL og KTO om bl.a. seniordage

Lørdag den 29. januar 2011 blev der opnået enighed mellem KL og KTO om at gøre de seniordage, som blev aftalt ved OK08 på baggrund af trepartsmidler, permanente, forbedring af TR’s vilkår i forbindelse med afskedigelse på grund af arbejdsmangel samt en smidiggørelse af hovedudvalgets opgaver i medbestemmelsessystemet.

Aftaleresultatet er ikke et egentligt delforlig, der underskrives og offentliggøres. Aftaleresultatet er indgået med forbehold for et samlet KTO-forlig.

[X]