Akademikerne

Akademikere i den private sektor

Flere og flere akademikere i den private sektor.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik var ca. hver tiende ansatte i den private sektor akademikere. Det vil her sige, at de enten havde en lang videregående uddannelse eller en ph.d grad. Siden 2010 er der kommet knap 30.000 flere akademikere i private job

Figur 1. Flere akademikere i den private sektor og større beskæftigelse
Akademikere i den private sektor figurKilde: Egne beregninger pbga. Danmarks Statistik.

Tendensen peger på, at der i fremtiden vil komme endnu flere akademikere i private job.

Akademikere varetager mange forskellige akademiske jobfunktioner i private virksomheder, både som ledere og specialister. Fx er de som ingeniører med til at tilrettelægge produktion, de arbejder forskning og udvikling i virksomhederne og med finansielle og økonomiske problemstillinger.

[X]