Akademikerne

Akademikere på arbejdsmarkedet

En akademiker er ikke bare en akademiker. Der er mange forskellige typer af akademikere. Korrespondenter, der styrker kommunikationen mellem virksomheder og mennesker. Ingeniøren, der er væsentlig for udviklingen nye produktionsprocesser. Gymnasielærerne, der klæder ungdommen på til fremtiden. Lægerne som er motoren på sygehuset. Juristen, der hjælper med at fortolke lovgivningen. Økonomen som regner den ud.

Danmark er et af verdens mest velstående og produktive lande. Det skyldes i vid udstrækning, at danske lønmodtagere og virksomheder er meget omstillingsparate, og derved hurtigt kan tilpasse sig nye teknologier, produktionsformer og markedsmuligheder.

Den høje omstillingsevne skyldes i høj grad veluddannede og højt kvalificerede lønmodtagere, som har en stor viden og er gode til at tænke nyt. Dette er et produkt af et højt uddannelsesniveau blandt danskerne, som dermed er et væsentligt fundament for den høje danske velstand. Ja, uddannelse er formentlig det vigtigste ”råstof” i det danske samfund.

I de sidste mange år har uddannelsesniveauet været stærkt stigende, og der er kommet flere og flere akademikere på både det private og offentlige arbejdsmarked. Akademikere ses således i mange forskellige private og offentlige virksomheder. Både på små og store arbejdspladser, og så er akademikere også initiativrige, når det kommer til at starte nye virksomheder og på den vis skabe nye jobs.

[X]