Akademikerne

Overenskomstforhandlinger 2015

Forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og Regionernes Lønnings- og takstnævn

Fredag den 20. februar 2015 blev der indgået forlig om overenskomst- og aftale fornyelsen pr. 1. april 2015.

Hent Akademikernes vækstudspil

Vækstudspil - virksomheder i vækst bil højt

Aktuelt

Nyuddannede akademikere uden job koster samfundet milliarder

Ifølge en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd betyder den høje ledighed blandt nyuddannede fra universiteterne et velstandstab for Danmark på ca. 6 mia. over 10 år. For statskassen betyder det et årligt tab på ikke mindre end 300 mio. kr. i manglede indtægter og udgifter til dagpenge o. lign.

Hvor mange akademikere får DK i fremtiden?

fremtidige-arbejdsudbud-blandt-akademikere-2014

 

 

 

Introduktionsstillinger til akademikere

Introduktionsstillinger kommunerPjece om introduktionsstillinger_september 2013

Inspirationskatalog: Psykisk arbejdsmiljø

inspirationskatalog-med-fokus-pa-psykisk-arbejdsmiljo-og-dialog-for-universiteter-og-forskere-1 billede

 

Akademikerne i pressen

Kommende arrangementer

Folkemødet på Bornholm 2015

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi arbejder for medlemsorganisationerne

[X]