Akademikerne

Akademikernes formand mener

”For det første bør genoptjeningsretten til dagpenge halveres. For det andet bør de måneder, hvor ledige er i private løntilskudsjob eller virksomhedspraktik, ikke tælle med i de 24 måneders dagpenge. For det tredje skal der gøres en yderligere indsats for, at flere af dem der falder ud af dagpengesystemet, fastholder en kontakt til arbejdsmarkedet og holder deres kompetencer ved lige”. Finn R. Larsen

 

 

Hent Akademikernes vækstudspil

Vækstudspil - virksomheder i vækst bil højt

Akademikerkampagnen

Akademikerkampagnen fortsætter

 

 Akademikerkampagne

 

 

Introduktionsstillinger til akademikere

Introduktionsstillinger kommunerPjece om introduktionsstillinger_september 2013

Tillidsreform

Vil I bane vej for bedre opgaveløsning og trivsel på jeres arbejdsplads?

Søg om midler til et projekt

 

Praktikant søges

Praktikant hos Dansk Fagbevægelses EU-sekretariat

Kan du skaffe fagbevægelsen indflydelse i EU? Og vil du arbejde i et internationalt miljø med højaktuelle emner af betydning for danske lønmodtagere?

Akademikerne i pressen

Kommende arrangementer

Konference om hovedprioriteter for EU-Kommissionens arbejde for perioden 2014-2020

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi arbejder for medlemsorganisationerne

[X]